PROGRAM

 

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

 

KUR'AN ARAŞTIRMALARINDA AKADEMİK TEZLER

-Batı Ve İslam Dünyası Mukayesesi-

 

23-26 Kasım 2017

İstanbul