KONU VE KAPSAM

Kur'an ve Tefsir Akademisi 2017 yılı çalışma konusu olarak, Kur'an araştırmaları alanında yapılan akademik çalışmaları gündemine almıştır. Bu sempozyumda Batıda ve İslam üniversitelerinde Kur'an araştırmaları alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ele alınacaktır. Nihai hedef üniversitelerde yapılan Kur'an Araştırmalarına dönük lisansüstü akademik çalışmaların bilimsel kalite ve standartlarını tespit etmektir.

Sempozyumda akademik tezler, farklı perspektiflerden değerlendirilecektir.

 

Sempozyum ana başlıkları şunlardır:

Kur'an araştırmalarında

Ana konular, yöntemler ve kuramlar

Yaklaşımlar ve ekoller

Tezlerde kimlik etkileri (ideoloji, siyaset, mezhep, cinsiyet, yerli-göçmen, oryantalist ... )

Bilim politikaları

Akademik özgürlük

Tez sürecinde danışman-öğrenci ilişkileri

Öğrencilerin Kur'an araştırmalarına yönelme sebepleri

Tezlerin sürdürülebilirliği/devamlılığı

Tezlerinin yaygın etkisi

Tezlerde sosyo-politik etkenler (11 Eylül, islamofobia, Avrupa İslamı, Arab Baharı ... )

Türkiye’de yapılan lisansüstü tefsir tezlerine dışardan ve içerden bakış

Osmanlı ve Türkiye tefsir literatürü üzerine lisansüstü tefsir tezleri